നിറം

ഞാന്‍ നിറം. പലരൂപത്തില്‍ പല ഭാവത്തില്‍. എന്നെ കാണാം

Monday, July 24, 2006

നിറങ്ങളേ...പാ..

4 Comments:

At 4:20 AM, Blogger നിറം said...

"നിറങ്ങളേ...പടൂ.."

 
At 12:15 AM, Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

കൊള്ളാമല്ലോ നിറങ്ങള്‍, ഇതെന്താ സാധനം?

 
At 7:05 AM, Blogger :: niKk | നിക്ക് :: said...

ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി ഒത്തിരി ഇഷ്ടായി.. :) സ്വാഗതം

വേര്‍ഡ് വെരിഫിക്കേഷനെന്തുപറ്റി? ഓണ്‍ ചെയ്യൂ...

 
At 10:19 PM, Anonymous Anonymous said...

നിറമേ ഞാന്‍ അദ്യായിട്ട് കാണുവാ.. സ്വാഗതം

qw_er_ty

 

Post a Comment

<< Home